Mijn favorieten

TAXEREN in stappen

hoe verloopt het taxatieproces bij ...Langenegger Makelaars


Nadat Langenegger Makelaars de taxatieopdracht heeft ontvangen, maken we een afspraak om de woning op te nemen. Tijdens deze opname vraagt onze taxateur naar de kopieën van de documenten nodig voor een taxatie


Het taxatieproces in beeld

Stap 1: de taxatie aanvragen bij de NWWI of Taxatieweb


Stap 2: de acceptatie de taxatie door Taxatieweb of NWWI monitoren


Stap 3: een afspraak met jou plannen 


Stap 4: de woning opnemen

 • de benodigde documenten verkrijgen
 • foto's maken
 • eventuele vergunning en/of bouwkundige keuring na vragen
 

Stap 5: onderzoek doen 

 • de staat van onderhoud bepalen
 • de inhoud en de oppervlakte opmeten
 • de functionele indeling, de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan
 • mate van isolatie en energiezuinigheid nagaan
 • (juridische) verplichtingen en rechten onderzoeken, zoals overpad en erfpacht
 • de ligging en de omgeving bepalen 
 • het bestemmingsplan bekijken
 • onderzoek doen naar vergelijkbaar verkochte objecten in de omgeving  
 • vaststellen van waardevast taxatiewaarde op basis van de marktsituatie met behulp van rekenmodellen
 

Stap 6: rechercheren 

 • onderzoek doen naar de bodemkwaliteit bij het bodemloket 
 • kadastrale gegevens opvragen bij het Kadaster
 • Rechercheren gemeente (bestemmingsplan, milieuaspecten, monumentale status, beschermd stads- of dorpsgezicht)
 • BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) controleren
 • eigendomsbewijs en eventueel splitsingakte en positie VvE bestuderen


Stap 7: het taxatierapport uitwerken

 • invoeren taxatierapport met de referenties
 • model waarden aanvragen en controleren
 • taxatierapport gereed melden


Stap 8: het taxatierapport afronden

 • het taxatierapport versturen en archiveren
 • factureren conform de gemaakte afspraken