Mijn favorieten

Het taxatieproces in beeld

...via Langenegger Makelaars
Langenegger Makelaars, als NVM-gecertificeerd makelaar en NRVT-register vastgoed taxateurvoldoet aan alle normen, eisen en gedragscodes van alle (validatie)instituten die op hun beurt weer erkend zijn door vele andere instituten waaronder het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), het Waarborgfonds Eigen Woningen(WEWen de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Hieronder een goed overzicht aan welke procedures Langenegger Makelaars moet voldoen om de kwaliteit van jouw taxatierapport te waarborgen.


Het taxatieproces in beeld

Ook TAXEREN doen we in heldere stappen. Hieronder zijn de stappen om te komen tot een professioneel en waardevaste taxatie zo inzichtelijk mogelijk beschreven. 


Stap 1: de taxatie aanvragen bij de NWWI of Taxatieweb

Na de taxatie-aanvraag wordt de opdrachtbevestiging met voorwaarden naar jou gemaild.

 

Stap 2: de acceptatie van de taxatie door NWWI of Taxatieweb

Jouw taxatierapport wordt geaccepteerd zodra de taxatieopdracht voor akkoord is bevestigd via een link of per e-mail.

 

Stap 3: een afspraak met jou plannen 

Nadat de taxatieopdracht is geformaliseerd en geaccepteerd door het desbetreffende taxatie-instituut, maken we een afspraak om de woning op te nemen. Tijdens deze opname vraagt onze register-taxateur naar de kopieën van de documenten nodig voor een taxatie


Stap 4: de woning opnemen

Onze register-taxateur komt de woning opnemen om:
 • De benodigde documenten te verkrijgen
 • Minimaal 6 foto’s te nemen van de woning en de omgeving
 • Navraag te doen naar eventuele vergunning en/of bouwkundige keuring


Stap 5: onderzoek doen

Vervolgens verricht onze taxateur de volgende acties:  
 • De staat van onderhoud bepalen
 • De inhoud en de oppervlakte opmeten
 • Bekijkt de functionele indeling, de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan
 • Mate van isolatie en energiezuinigheid nagaan
 • Verplichten en rechten (ook juridische) onderzoeken, zoals overpad en erfpacht
 • De ligging en de omgeving bepalen 
 • Het bestemmingsplan bekijken
 • Onderzoek doen naar vergelijkbaar verkochte objecten in de omgeving door middel van uitgebreide marktanalysetool en informatie met een historie tot 1977 die ons als register taxateur ons ter beschikking staan 
 • Vaststellen van waardevast taxatiewaarde op basis van de marktsituatie met behulp van rekenmodellen


Stap 6: rechercheren

Voor het taxatierapport moeten ook de volgende zaken worden verricht, te weten:  
 • Onderzoek doen naar de bodemkwaliteit bij het bodemloket 
 • Kadastrale gegevens opvragen bij het Kadaster
 • Rechercheren gemeente (bestemmingsplan, milieuaspecten, monumentale status, beschermd stads- of dorpsgezicht)
 • BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) controleren
 • Eigendomsbewijs en eventueel splitsingsakte en positie VvE bestuderen

Stap 7: het taxatierapport uitwerken
Voor het taxatierapport moeten ook de volgende zaken worden verricht, te weten: 
 • Invoeren alle gegevens met de referenties
 • Invoegen fotomateriaal
 • Modelwaarden aanvragen bij het validatie-instituut en de waarden controleren
 • Taxatierapport gereed melden bij het validatie-instituut


Stap 8: het taxatierapport ter beoordeling voorleggen

Daarna moet onze taxateur zijn rapport ter beoordeling voorleggen aan het validatie-instituut, zoals bijvoorbeeld aan het NWWI. Het validatie-instituut beoordeelt of de taxateur en het ter validatie aangeboden taxatierapport voldoen aan de geldende normen. Voorts beoordeelt het validatie-instituut of de taxateur de waarde voldoende motiveert en onderbouwt zodat het voor de opdrachtgever duidelijk is op welke wijze deze waarde tot stand is gekomen. 

 

Stap 9: het taxatierapport afronden

Nadat de taxatie is goedgekeurd vinden er nog enkele administratieve handelingen plaats, te weten:  
 • Het taxatierapport versturen en archiveren
 • Factureren in overeenstemming met de gemaakte afspraken

Als er nog vragen zijn, maak hier een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. 

 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring