Mijn favorieten

TAXEREN validatie- & kwaliteitsinstituten

…& de kwaliteitsaanduidingen voor Langenegger MakelaarsLangenegger Makelaars, als NVM-gecertificeerd makelaar en NRVT-register vastgoed taxateurvoldoet aan alle normen, eisen en gedragscodes van alle (validatie)instituten die op hun beurt weer erkend zijn door vele andere instituten waaronder het Nederlands Woning Waarde Insituut (NWWI)het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Hier krijg je goed overzicht van de validatie- en kwaliteitsinstituten en aan welke eisen, normen en procedures Langenegger Makelaars moet voldoen om de kwaliteit van jouw taxatierapport te waarborgen. Dit is ook de reden waarom onze taxatierapporten geaccepteerd door alle hypotheekverstrekkers.

Eerst een inzicht waarom kwalificeren zo belangrijk is.

De noodzaak van kwalificeren
De reële marktwaarde in het taxatierapport van jouw woning bepaalt de maximale hypotheekwaarde, als onderdeel van alle vastgoedwaarderingen met een totale geschatte waarde van ruim 500 miljard euro, leveren deze waarderingen een bijdrage aan de continuïteit van de hypotheekmarkt en in het verlengde hiervan aan de nationale economie.

Daarom stellen de onderstaande instituten de hoogste normen aan woningtaxaties:

1. Nationale Hypotheek Garantie, afgekort de NHG 
2. Waarborgfonds Eigen Woningen, afgekort het WEW
3. Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, afgekort het NRVT
4. Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort het NWWI
5. Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen, afgekort de NVMDe taxatie-instituten die de kwaliteit waarborgen
1. Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft je een garantie op je hypotheek. Met een hypotheek met NHG betaal niet jij, maar betaalt het Waarborgfonds Eigen Woningen onder voorwaarden de restschuld aan de hypotheekverstrekker. Restschuld is het negatieve verschil tussen de verkoop- en hypotheekwaarde, met andere woorden restschuld ontstaat als je je huis verkoopt met verlies. 

Vanaf 1 januari 2018 is de kostengrens voor NHG € 265.000. Duurdere woningen komen ook in aanmerking voor NHG. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximaal € 280.900. De extra financieringsruimte moet natuurlijk volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen (bijvoorbeeld een HR-ketel, spouwmuur-, dak- of vloerisolatie, HR++ beglazing en/of zonnecellen). 

Bij de aanvraag van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is altijd een gevalideerd taxatierapport nodig. Validatie-instituten die zijn aangesloten bij NRVT zijn erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, uitvoerder van de NHG.[1] 

De Nederlandsche Bank beschouwt de Nationale Hypotheek Garantie als een overheidsgarantie.[2]

2. Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)
Het WEW is een stichting en heeft als doel het bevorderen van het eigenwoningbezit en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de NHG. Jaarlijks stelt zij regels op voor het verstrekken van NHG. Deze 'Voorwaarden & Normen' moeten worden goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uitvoering van de NHG vindt plaats bij de geldverstrekkers [3]

Stichting WEW valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.[4]

3. Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
Vanaf 1 januari 2018 is de NRVT verantwoordelijk voor het toezicht op validatie-instituten. Validatie-instituten hebben als taak hypotheek- en taxatiefraude tegen te gaan door taxatierapporten te controleren en te valideren. Het controleproces verloopt zowel handmatig als geautomatiseerd. NRVT ziet er onder meer op toe dat de kwaliteitsmanagementsystemen van validatie-instituten voldoen aan de (internationale) normen. [5]  


Register taxateurs ondergaan periodieke educatie en zijn is Langenegger Makelaars in het bezit van de meest actuele kennis. Dit waarborgt de kwaliteit van jouw taxatierapport! 

4. Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI)
Het NWWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NWWI voldoet aan de strenge eisen die het WEW stelt en zijn ISO gecertificeerd. Bij het NWWI worden de rapporten gevalideerd door uitsluitend goed opgeleide en ervaren validatie-medewerkers. [6] 


Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.  [6] 

5. Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM)
De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars, taxateurs en vastgoed deskundigen. Ze bestaat sinds 1898. De NVM is actief in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Bij de NVM zijn ruim 4100 makelaars en taxateurs aangesloten. [7] 


Geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde register taxateur taxeert. Dat kan bij een NVM-taxateur, omdat de NVM vereist dat je als NVM-taxateur ingeschreven staat bij het NRVT. Ook beschikken NVM-taxateurs over uitgebreide marktanalysetools en informatie met een historie tot 1977 die fungeren als uitstekende referentiedata. Een betrouwbare keuze dus!


 Bronvermelding: 1= website NRVT, 2&3= website NHG, 4= website Rijksoverheid, 5=website NRVT, 6= website NWWI en 7= website NVM

 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring