Mijn favorieten

Benodigde documenten om te taxeren

...via Langenegger Makelaars Voor de taxatie zijn een aantal documenten van belang. Zorg dat er een kopie klaarligt als de taxateur je woning komt opnemen. Je kan de documenten natuurlijk ook inscannen en e-mailen
 

Documenten die nodig zijn voor de taxatie van een woning

1. Het eigendomsbewijs
Een eigendomsbe
wijs wordt ook wel de akte van levering of overdrachtsakte genoemd. Deze akte wordt door een notaris opgemaakt bij de (ver)koop en van een woning. Hier staat vermeld wie de eigenaar is en zijn de afspraken uit de koopovereenkomst notarieel vastgelegd. Deze akte is geregistreerd bij het Kadaster.

2. Tekeningen/ plattegronden woning
De woonoppervlakte en de inhoud van jouw woning moeten worden berekend conform de verplichte meetinstructie. Op de plattegronden en bouwtekeningen -ook in geval van wijzigingen- staan alle afmetingen die van belang zijn voor deze berekening.Extra documenten bij de taxatie van een appartement
Bij een taxatie van
een appartement, heb je ook nog de hieronder genoemde documenten nodig.


3. Akte van splitsing
Het aandeel in de eigendom van het gebouw hebt met het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald afzonderlijk gedeelte, staat vermeld in de akte van splitsing. In deze akte wordt beschreven waaruit een appartementsrecht bestaat en welk aandeel je hebt in de gemeenschap. In de akte van splitsing is ook het splitsingsreglement vastgesteld, waarbij belangrijke regels zijn vastgelegd.

4. Stukken Vereniging van Eigenaren (VvE)

In deze stukken staan de rechten en plichten –onder andere de maandelijkse servicekosten- van de appartementseigenaren. Hierin is ook een begroting, het meerjarenonderhoudsplan en het huishoudelijk reglement opgenomen zodat er een inschatting kan worden gemaakt hoe actief en gezond de vereniging is.

Wil je graag meer informatie of een persoonlijk adviesgesprek, neem dan gerust contact met ons op. Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring