Mijn favorieten

Langenegger Makelaars …onze visie, missie en kernkwaliteiten

...waar staan & gaan wij voorWaarom SAMENmakelen met resultaat
Je wilt je huis kopen of verkopen. Dit is één van de belangrijkste stappen in je leven! Je huis moet duurzaam zijn, met name in de zin van "geschikt en bestemd voor de langere termijn". Per slot van rekening koop je een huis om je thuis te voelen en daar vele mooie momenten te beleven. Wij beseffen ons heel goed dat de aankoop en/ of verkoop van jouw huis grote financiële gevolgen heeft. Dit is de reden waarom we SAMEN willen makelen. 

Jij vanuit je emotie en wij vanuit ratio, oftewel kennis, ervaring en de vele database en tools die Langenegger Makelaar -als gecertificeerd NVM-makelaar en register taxateur assisteren je graag bij:
 • Wat, oftewel het resultaat.
 • Hoe, oftewel de te overnemen stappen om dit resultaat te behalen.

De onderstaande visie en missie is wat ons bij Langenegger Makelaars beweegt en motiveert. Ons bestaansrecht wordt hierin verwoord en deze visie en missie is onze leidraad bij alles wat er bij Langenegger Makelaars gebeurt. Bij ons motto geven we in het kort precies aan wat wij belangrijk vinden. Met onze kernkwaliteiten proberen wij ons te onderscheiden van andere makelaarskantoren.

Als je interesse hebt om te weten wat we voor jou kunnen betekenen, komen we graag met jou in contact om meer inzicht te geven in de wat- en hoe-vraag toegespitst op jouw woning. Het eerste kennismakings- of adviesgesprek is gratis. Je kan ook tijdens kantooruren langskomen op ons kantoor aan de Prins Bernardstraat 57 in Noordwijk. De koffie of thee staat altijd voor jou klaar!  

 

Onze missie is "Makelen doen we SAMEN"

Bij SAMENmakelen met resultaat gaat het ons om de synergie, het samengaan van delen moet meer opleveren dan de som der delen. Bij Langenegger Makelaars is één plus één dus meer dan twee. Dit betekent bij ons SAMENwerken om het beoogde resultaat te behalen. Jij vanuit emotie en je wensen en wij vanuit onze kennis en ervaring. Dit is waar Langenegger Makelaars voor staat.
 

Onze visie is "het succesvol SAMENbrengen van vraag en aanbod op de woningmarkt" 

Het is onze droom om de vraag en aanbod op de woningmarkt succesvol SAMEN te brengen. Het is daarbij onze uitdaging om altijd SAMEN een win/win te behalen en daarbij gebruik te maken van de meest innovatieve middelen die ons ter beschikking staan en steeds aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Dit is wat ons motiveert en waar we bij Langenegger Makelaar voor gaan, ook bij de (ver)koop en (ver)huur van jouw woning! 


Ons motto "SAMENmakelen met resultaat"

Gelet op het bovenstaande staat ons motto "SAMENmakelen met resultaat" zo vast als een huis. 


Kernkwaliteiten

Met onze kernkwaliteiten proberen wij ons te onderscheiden van andere makelaarskantoren. Wij dragen zorg dat de onderstaande kernkwaliteiten zijn geïntegreerd in de handelswijze van onze medewerkers en partners.

Kernkwaliteit: BETROUWBAAR 
Bij SAMENmakelen met resultaat staat wederzijds vertrouwen voorop. Een betrouwbare partner is hierbij van essentieel belang. Kwaliteit en betrouwbaarheid staat hoog in het vaandel bij Langenegger Makelaars. Dit is de reden dat onze makelaar en taxateur Paul Langenegger: 
 1. NVM-lid is en voorzitter is van de vakgroep wonen in Leiden. 
 2. Register makelaar is en ingeschreven staat in het Register Wonen van de Stichting VastgoedCert.
 3. Register taxateur is en ingeschreven staat in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (het NRVT).
 4. Bevoegd is om NHG en NWWI taxaties uit te voeren.
Een betrouwbare partner bij 'het SAMENmakelen met resultaat' betekent voor ons dat kwaliteit, deskundigheid en transparantie voorop staat. Betrouwbaarheid houdt bij Langenegger Makelaars onder andere in dat wij:
 • Als NVM-lid hoogwaardig zijn opgeleid volgens, in overeenstemming met de eisen van de NVM
 • Voldoen aan de strengste kwaliteitseisen om NWWI en NHG-taxaties te mogen uitvoeren en deze taxaties door alle hypotheekverstrekkers worden geaccepteerd bij de aanvraag van jouw (NHG) hypotheek 
 • Permanent werken aan verbetering van kennis en kunde door het uitvoeren van taxaties, verplichte opleidingen, trainingen en deelname aan relevante workshops
 • Exclusieve toegang hebben tot uitgebreide (markt)informatie over woningen in heel Nederland  
 • Gebruik kunnen maken van een groot NVM-platform van woningen en woningzoekenden 
 • Gehouden zijn aan gedragsregels omschreven in de NVM-erecode
 • Eerlijk en transparant zijn en het mogelijke resultaat en het proces vooraf zo inzichtelijk mogelijk te maken
 • Graag worden aangesproken op het niet-naleven van de geldende gedragsregels. Als je vindt dat wij ernstige fouten hebben gemaakt, kan je jouw klacht eventueel kan voorleggen aan de NVM-tuchtcollege

Kernkwaliteit: VERBINDEND
Bij SAMENmakelen met resultaat moet oog hebben voor de verschillende behoeften van partijen om de vraag en aanbod SAMEN te brengen. Wij zijn een makelaarskantoor met een team die dit begrijpt, luistert naar de verschillende partijen en zo nodig vanuit ratio argumenten aandraagt over (markt) omstandigheden. Dit is ons nodig om SAMEN met jou op één lijn te komen en het gewenste resultaat te bepalen en welke stappen we SAMEN moeten ondernemen om tot het gewenste resultaat te komen. Hier bepaal jij uiteindelijk het resultaat.

Een verbindende partner bij 'het SAMENmakelen met resultaat' betekent voor ons dat helder taalgebruik, innovatieve middelen en relevantie (de juiste relaties leggen) voorop staat. Verbinden houdt bij Langenegger Makelaars onder andere in dat wij: 
 • Verbindend communiceren binnen de relevante doelgroep door het inzetten van de meest innovatieve middelen en/of alle (NVM-) middelen die Langenegger Makelaars tot haar beschikking heeft om jouw woning goed onder de aandacht te kunnen brengen. Denk hierbij aan Funda, innovatieve middelen zoals virtuele bezichtigingen en alle mogelijke sociale mediamiddelen. 
 • Luisteren naar de verschillende partijen en een groot inlevingsvermogen hebben.
 • Openstaan voor veranderingen en eventueel gezamenlijk doelen bij te stellen op basis van rationele en emotionele argumenten.

Kernkwaliteit: DAADKRACHTIG
Langenegger Makelaars praat graag in werkwoorden. Omdat SAMENmakelen hard werken is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, stellen we SAMEN doelen en komen tot actie met resultaat … SAMEN(ver)kopen en/ of SAMEN(ver)huren.

Een daadkrachtige partner betekent voor ons dat effectiviteit, efficiëntie en tot actie komen bij ons voorop staat. Daadkrachtig houdt bij Langenegger Makelaars onder andere in:
 • Doen wat wij beloven en doorpakken.
 • Niet alleen van mooie woorden houden, maar SAMENdoen oftewel daden en resultaten laten zien. 
 • Dat we onszelf doelen stellen en vervolgens gericht initiatief nemen om het gezamenlijk vastgestelde resultaat te realiseren. 
 • Dat we bomvol energie zitten en ondernemingslust hebben.