Mijn favorieten

Langenegger Makelaars …onze visie, missie en kernkwaliteiten

...waar staan & gaan wij voorWaarom is het kopen en verkopen zo enorm belangrijk? Omdat je huis duurzaam moet zijn, ook in de zin van "geschikt en bestemd voor de langere termijn". Per slot van rekening koop je een huis om je thuis te voelen en daar vele mooie momenten te beleven. Daarnaast heeft de aan-/verkoop van een huis enorme (financiële) gevolgen heeft, voor soms wel de komende 20 jaar! 

De onderstaande visie en missie is wat ons bij Langenegger Makelaars beweegt en motiveert. Ons bestaansrecht wordt hierin verwoord en deze visie en missie is onze leidraad bij alles wat er bij Langenegger Makelaars gebeurt. Bij ons motto geven we in het kort precies aan wat wij belangrijk vinden. Met onze kernkwaliteiten proberen wij ons te onderscheiden van andere makelaarskantoren.

 

Onze missie is "Makelen doen we SAMEN vanuit resultaat"

Bij SAMENmakelen gaat het om resultaat en synergie. Het resultaat geeft ons richting en het inzicht welke route -oftewel de stappen- we SAMEN gaan (onder)nemen. SAMEN staat gelijk aan synergie en het principe dat we SAMEN met mensen en middelen meer effect hebben dan individueel. Bij SAMENmakelen betekent dat SAMENwerken met alle partijen, ook wel SAMEN & werken om de beoogde resultaten te behalen. Hierbij komen wij op voor het belang van onze opdrachtgever vanuit onze kennis en ervaring.

 

Dit is waar Langenegger Makelaars voor staat!


Onze visie is "het succesvol SAMENbrengen van vraag en aanbod op de woningmarkt" 

Het is onze droom om de vraag en aanbod op de woningmarkt succesvol SAMEN te brengen. Het is daarbij onze uitdaging om alles boven tafel te krijgen zodat we SAMEN met onze opdrachtgevers de meest doeltreffende en kostenefficiënte route kunnen kiezen om de beoogde resultaten te halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van onze kennis, ervaring en de meest innovatieve middelen die ons ter beschikking staan in een continue veranderende markt.

 

Dit is wat ons motiveert en waar we bij Langenegger Makelaar voor gaan, ook bij de (ver)koop en (ver)huur van jouw woning! 

  

Ons motto "SAMENmakelen met resultaat"

Gelet op het bovenstaande staat ons motto "SAMENmakelen met resultaat" zo vast als een huis. 

 

Kernkwaliteiten

Met onze kernkwaliteiten probeert Langenegger Makelaars zich te onderscheiden van andere makelaarskantoren. Wij dragen zorg dat de onderstaande kernkwaliteiten zijn geïntegreerd in de handelswijze van onze medewerkers en partners.

Kernkwaliteit: BETROUWBAAR 
Bij SAMENmakelen met resultaat staat wederzijds vertrouwen voorop. Het vertrouwen dat niemand voor onaangename verrassingen komt te staan bij zo'n dure en duurzame aan- of verkoop.

Hieronder de ingrediënten voor een betrouwbare partner op een rij: 
  • Kwaliteit: Langenegger Makelaars, als NVM-gecertificeerd makelaar en NRVT-register vastgoed taxateurvoldoet aan alle normen, eisen en gedragscodes van alle (validatie)instituten die op hun beurt weer erkend zijn door vele andere instituten waaronder het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), het Waarborgfonds Eigen Woningen(WEWen de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daarnaast is Paul Langenegger ook voorzitter van de NVM Leiden met regio Leiden, Alphen a/d Rijn en de Duin- en Bollenstreek onder haar hoede.
  • Deskundig: door onze kennis, ervaring en de vele databases en tools die Langenegger Makelaars -als gecertificeerd NVM-makelaar en register taxateur- ter beschikking staat. 
  • Transparant: Langenegger Makelaars is eerlijk en transparant over het mogelijke resultaat, het proces -oftewel de stappen- en de kosten die nodig zijn om dit beoogde resultaat te behalen. 
   
Kernkwaliteit: VERBINDEND
Bij SAMENmakelen met resultaat is VERBINDEN van essentieel belang om vraag en aanbod succesvol samen te brengen. Verbinden doen we vanuit ratio en win/win waarbij bij ons de meest innovatieve (online) middelen voorop staan. Dit is ons nodig om SAMEN met alle partijen op één lijn te komen en het beoogde resultaat te behalen.

Een verbindende partner betekent:  
  • Verbindend communiceren binnen de relevante doelgroep door het inzetten van de meest innovatieve (online) middelen die Langenegger Makelaars tot haar beschikking heeft om jouw woning zo doeltreffend mogelijk onder de aandacht te brengen.  
  • Luisteren naar de verschillende partijen en rationele argumenten aandragen om de partijen op één lijn te krijgen.  
  • Openstaan voor veranderingen en eventueel gezamenlijk doelen bij te stellen op basis van jouw rationele en emotionele argumenten.

Kernkwaliteit: DAADKRACHTIG
Bij SAMENmakelen wordt er alleen maar in werkwoorden geschreven en gepraat. Dit, omdat SAMENmakelen hard werken is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en het beoogde resultaat te behalen. 

Daadkrachtig houdt bij Langenegger Makelaars onder andere in:
  • Doen wat wij beloven en doorpakken.
  • Niet alleen van mooie woorden houden, maar SAMENdoen en resultaten laten zien. 
  • Dat we onszelf doelen stellen en vervolgens gericht initiatief nemen om het gezamenlijk beoogde resultaat te realiseren. 
  • Dat we bomvol energie zitten en ondernemingslust hebben.